Välkommen till Jonas Lind på nätet. Här visar jag mina bilder. Tågbilderna har en egen sajt, se länk nedan. De första publicerade albumen är bilder som jag tagit under mina tre första resor till Filippinerna.
Vill du använda någon bild, kontakta mig först, jonas at lyckhem dot net.

Jonas järnvägssidor
Bilder från Filippinerna 2006 (engelsk text)
Bilder från Filippinerna 2007 (engelsk text)

Welcome to the website of Jonas Lind. This site is where I show my pictures. Train pictures have a separate site, see link below. My first published albums are pictures I took during my three first trips to the Philippines.
If you want to use a picture for some purpose, contact me at jonas at lyckhem dot net.

Jonas railway pages (in Swedish)
Pictures from the Philippines 2006
Pictures from the Philippines 2007